Gehandicaptenparkeerkaart

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.
Hier zijn kosten aan verbonden. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Als de kaart wordt toegewezen kunt u deze persoonlijk ophalen bij de balie in het gemeentehuis.

Wetgeving

De regelgeving rondom de GPK is geregeld in artikel 49 lid 1 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de artikelen 85 en 86 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens RVV 1990 en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.