Aansprakelijk stellen gemeente

Gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente Drechterland aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente.

Heeft u de volgende gegevens bij de hand voor de aansprakelijkstelling van de gemeente voor schade?

  • bewijsstukken (foto's) van de locatie, schade en de oorzaak
  • proces-verbaal van de politie over de (voertuig) schade
  • een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota's, offertes)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Vult u dit webformulier volledig en juist in. Als de gegevens niet volledig zijn kan uw aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade niet in behandeling worden genomen.